Ogłoszenie o naborze wniosków w Konkursie Inicjatyw Lokalnych „Pomiechówek działa z PomPĄ”

konkurs inicjatyw wm

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie Inicjatyw Lokalnych „POMIECHÓWEK DZIAŁA Z POMPĄ” realizowanym w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Pomiechówek, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, odwołującej się do lokalnej tradycji/historii/tożsamości opartej na twórczej aktywności mieszkańców, nastawionej na integrację społeczności lokalnej, szczególnie działania międzypokoleniowe, inicjatywy zakładającej wykorzystanie kapitału i umiejętności mieszkańców gminy oraz mającej potencjał do przyciągnięcia do udziału w projekcie mieszkańców z różnych części Pomiechówka i/lub różnych sołectw.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Pomiechówek występujących jako grupa nieformalna lub organizacja pozarządowa.

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 zł. Wnioski na udostępnionym formularzu składać należy drogą pocztową (na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek) bądź osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury oraz w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16 dnia 18 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu).

Wszelkie informacje: regulamin Konkursu, formularz wniosku do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdują się na stronie www.pompa.pomiechowek.pl w zakładce „Nasze projekty: Pomiechówek działa z PomPĄ”.

do pobrania:

NCK_dom-kultury-plus-zNCK_kolor-web
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *