Formularz dla wystawcy ArtBAZARu – jarmark

Formularz dla wystawcy ArtBAZARu – ArtBAZARowy Jarmark Smaku

Oferta stoiska (prosimy zaznaczyć):

dania

ekoprodukty

słodkości

Inne

Czy podczas ArtBAZARu będzie potrzebny stolik?

tak
nie, przywiozę swój o wymiarach (nie większy niż 120cm x 250 cm)

Czy podczas ArtBAZARu będzie potrzebne krzesło?

tak
nie, przywiozę swoje

Pozostało wolnych miejsc: 0

Lista rezerwowa: 28

Uwaga, wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na ArtBAZAR. Prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości opinii publicznej mojego imienia i nazwiska, nazwy stoiska oraz na wykorzystanie mojego wizerunku do materiałów informacyjnych i promocyjnych ośrodka kultury, a także na publikację moich prac.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+