Konkurs wiedzy o Pomiechówku

„Konkurs wiedzy o Pomiechówku” – inicjatywa Stowarzyszenia Twórcza Dolina. W ramach inicjatywy został przygotowany konkurs, który miał formę teleturniejową. Organizatorzy w pierwszej kolejności przygotowali regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe. Informacje o konkursie pojawiały się na stronie internetowej ośrodka, na facebooku oraz na plakatach rozwieszonych we wszystkich (26) sołectwach gminy Pomiechówek. Inicjatorzy przygotowali zestaw pytań, który był wykorzystany w czasie konkursu oraz zakupili nagrody dla uczestników.

Relacja z przebiegu konkursu

Dla chętnych, możliwość sprawdzenia swojej wiedzy pytania2018

logo dk+ pasek m

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+