Kontakt

Ośrodek Kultury NIE JEST operatorem kina w Pomiechówku. Wszelkie informacje dotyczące kina (repertuaru, biletów itd.) można uzyskać pod adresem: kino@pomiechowek.pl

Biuro GOKu jest czynne w godz. 9:00-17:00.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek

tel.: 22 785 41 55, 502 788 598

e-mail: pompa.pomiechowek@gmail.com

NIP: 531-14-11-239
Regon: 001077708

 

Konto:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. O/Pomiechówek
nr rachunku: 50 8011 0008 0020 0200 0260 0001

 

Dane Inspektora Danych Osobowych:

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+