Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek

tel.: 22 785 41 55, 502 788 598

e-mail: kultura@pomiechowek.pl

NIP: 531-14-11-239
Regon: 001077708
Konto:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. O/Pomiechówek
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
nr rachunku: 50 8011 0008 0020 0200 0260 0001
Dane Inspektora Danych Osobowych:
Justyna Wyrzykowska, iod@pomiechowek.pl

Pliki do pobrania:
>>> Obowiązek informacyjny
>>> Polityka prywatności

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+