Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek

tel.: 22 785 41 55

e-mail: pompa.pomiechowek@gmail.com

NIP: 531-14-11-239
Regon: 001077708
Konto:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. O/Pomiechówek
nr rachunku: 50 8011 0008 0020 0200 0260 0001
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+