Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

DIAGNOZA Z POMPĄ
Inicjatywy lokalne 2013

 

Działaj z PomPĄ!

Koniec listopada to także koniec projektu „Działaj z PomPĄ”, który Gminny Ośrodek Kultury  w Pomiechówku realizował ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013.

24 listopada odbył się wernisaż jednego z zainicjowanych przez społeczność projektów pt.” Kolorowy zawrót głowy – między sztuką a codziennością – warsztaty twórcze”.  Był on punktem kulminacyjnym projektu, w trakcie którego zostały zaprezentowane efekty czterech warsztatów zorganizowanych w Gospodarstwie agroturystycznym Chata Wymysły. Wernisaż rozpoczął się spektaklem przygotowanym przez dzieci i młodzież z warsztatów teatralnych, prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury. Zgromadzeni goście zostali następnie zaproszeni do obejrzenia zdjęć z warsztatów – projektowania ogrodów, nalewek leczniczych, zdrowego żywienia i dekupażu – ich efektów w postaci rękodzieł oraz posmakowania nalewek, bohaterek jednego z warsztatów. W wernisażu uczestniczyło ponad 70 osób. Pomysłodawczyniami i liderkami projektu były panie: Małgorzata Cybula i Wiesława Kowalska oraz Katarzyna Małachowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Wymysły „Babiniec”. Gratulujemy sukcesu i życzymy w powodzenia w dalszej pracy ze społecznością lokalną.

W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury swoje inicjatywy mogły zrealizować również osoby niepełnosprawne oraz młodzież.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wandy Wyki, prezes Stowarzyszenia „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi” oraz Krzysztofa Hełstowskiego osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie korzystali z szeregu działań organizowanych w ramach projektu „Super Sprawa – razem osiągniemy więcej”. Pokaz ćwiczeń indywidualnych prowadzony przez doświadczonych rehabilitantów, warsztat dekupażowy, wieczorek filmowy, warsztat podstaw obsługi komputera, bezpłatny karnet open na siłownię oraz dwa spotkania połączone z noclegiem w gospodarstwie agroturystycznym – wszystkie te działania zmierzały ku zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywaniu szans oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno-wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością.

Pierwszym projektem gimnazjalnym był „Wesoły dzień krasnala”, którego główną organizatorką, koordynatorką ze strony gimnazjalistek była Joanna Kostro-Olechowska, a razem z nią projekt tworzyły: Aleksandra Pietrzak, Weronika Banach, Marysia Piwowarek, Patrycja Święćkowska, Patrycja Dzwonkowska, Magdalena Mazurkiewicz, Ania Machnacka. Jego celem była integracja uczniów pomiechowskich szkół z dziećmi z Domu dziecka w Chotomowie. Uczestnicy, podzieleni na 3 grupy wiekowe, uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez gimnazjalistki – wokalnych,  sportowych, malowania. Druga część atrakcji została zaplanowana w Gospodarstwie „Stajnia Piotrowa” u Państwa Jarkowskich, gdzie na dzieci i opiekunów czekało ognisko oraz jazda konna oraz bryczka. Każdy przynajmniej raz usiadł w siodle,  przyjemna pogoda sprzyjała harcom na świeżym powietrzu,  a po takim ruchu pieczona kiełbaska smakowała wyśmienicie. To był intensywny, ale bardzo udany dzień, który przyniósł wiele radości, śmiechu, zabawy uczestnikom, a organizatorkom przyniósł wiedzę i doświadczenie, jak planować i realizować działania projektowe.

Autorkami projektu  „Dzika przygoda w dolinie Wkry”  były Anna Smogorzewska i Klaudia Łabęda, uczennice Gimnazjum im.  Sławoja F. Składkowskiego w Pomiechówku, wspierane przez druhnę Agnieszkę Semeniuk-Czepczyńską wraz z grupą harcerzy. Projekt, zrealizowany w dniach 16-17.11.20013 r., podzielony był na część  terenowo-turystyczna oraz artystyczną. Część pierwsza obejmowała grę terenową, która miała za zadanie przybliżyć uczestnikom walory oraz charakterystyczne punkty Pomiechówka. Zbiórkę zorganizowano w sali GOK, gdzie były wydawane karty patrolowe oraz mapki okolic. Na każdym z wyznaczonych punktów czekali harcerze, którzy mieli przygotowane zadania do rozwiązania, np. łamanie szyfrów, nadawanie sygnałów flagami. Ostatnim punktem kontrolnym była polana w lesie, gdzie na zakończenie dnia uczestnicy wspólnie z harcerzami piekli kiełbaski na ognisku,  śpiewali piosenki. Dzień drugi to  z kolei działania lokalnych młodych artystów zaproszonych przez organizatorki.  Wszyscy zebrali duże oklaski, a zwłaszcza młody pianista i skrzypek.

Ostatnim elementem projektu „Działaj z PomPĄ” było zorganizowanie mini-konferencji lokalnej, będącej okazją do spotkania stowarzyszeń i grup młodzieżowych realizujących projekty inicjatyw lokalnych razem z Ośrodkiem Kultury, ich uczestników, jak również przedstawicieli władz samorządowych, placówek oświatowych oraz liderów lokalnych. Przebiegała ona pod hasłem „Współpraca – nam się opłaca”, a w programie znalazło się przedstawienie rezultatów całego zadania – od złożenia wniosku przez badania warsztatowe diagnozy aż do konkursu inicjatyw lokalnych, jak i prezentacja dokonań projektów grup mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo swoim doświadczeniem pracy ze społecznością lokalną podzieliły się Kornelia Zagórska, inicjatorka nieformalnego Klubu Sąsiedzkiego „Sielanka” przy Bibliotece nr 125, oraz Anna Łukawska-Adamczyk, współorganizująca inicjatywę Otwartych Ogrodów. Mini-konferencja była także okazją do wyrażenia wdzięczności osobom, bez wsparcia których projekt nie mógłby się odbyć – Wójtowi Gminy Pomiechówek Dariuszowi Bieleckiemu oraz naszej nieocenionej, niezwykle zaangażowanej animatorce z ramienia Narodowego Centrum Kultury Danucie Kucińskiej.

Kończący się projekt DK+ Inicjatywy lokalne 2013 chcemy potraktować jako dobrą praktykę, którą warto kontynuować. Nawiązane sieci współpracy pragniemy umacniać i rozwijać poprzez kolejne wspólne przedsięwzięcia. Wszak współpraca – nam się opłaca!

(Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku)

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+