Nasze Wielkie Historie

„Nasze Wielkie Historie” to projekt realizowany w ramach programu „Niepodległa” poświęcony odkrywaniu historii lokalnych i umiejscowienie ich w kontekście wydarzeń ogólnopolskich, związanych z odzyskiwaniem niepodległości.

Jego jednoczesna realizacja na terenie 15 miast i gmin w 8 województwach pozwoli w sposób ciekawy i szeroki pokazać bogatą i zróżnicowaną historię naszego państwa i narodu, a zaangażowanie w jej odkrywanie i dokumentowanie młodzieży pozwoli wykształcić postawy szacunku i dobrego patriotyzmu oraz zwiększyć jej wiedzę historyczna. Rezultatem zebranych historii będzie powstanie strony internetowej i objazdowej wystawy o odzyskaniu niepodległości w różnych regionach kraju, upowszechnianie wiedzy historycznej i zintegrowanie mieszkańców małych miejscowości wokół naszego dobra wspólnego ­ Polski.

OGÓLNA KONCEPCJA projektu zakłada odkrywanie a następnie popularyzację lokalnych historii, opowieści, bohaterów i zwykłych ludzi, którzy w oczach swojej społeczności przyczynili się do odzyskania niepodległości, którzy poprzez swoją postawę, oddanie i patriotyzm dołożyli cegiełkę do odbudowy polskiej państwowości. To ukazanie, jak ważne są decyzje i postawy jednostek dla funkcjonowania Państwa, to uświadomienie ludziom, że ich „mała”, lokalna historia jest historią całego naszego narodu.

W części projektu realizowanej przez nas wzięli udział:

1. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku im. gen. Wiktora Thommee:
Andżelika Drewnowska
Patrycja Kiliś
Kinga Chęcińska
Zofia Lis
Igor Szubski
Alicja Wyrek
nauczyciele: Justyna Mazurek, Magdalena Gajewska, Małgorzata Lewczuk

2. Szkoła ponadgimnazjalna w Pomiechówku im. gen. Władysława Sikorskiego
Patrycja Piekarzewska
Kinga Wojcik
Sandra Boniecka
Piotr Kwiatkowski
nauczyciel: Michał Lulek

plakat-wernisaz-w


3.11.2017 odbyły się drugie warsztaty dot. projektu „Nasze wielkie historie”. Warsztaty prowadziła dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola. Na warsztacie młodzi uczestnicy mogli dowiedzieć się jak zbierać i opracowywać archiwa historyczne, gdzie szukać interesujących ich informacji oraz jak je czytać i interpretować. Dowiedzieli się, czym jest źródło historyczne, jak je badamy, (archiwalia, fotografie, mapy, przedmioty itp.). Poruszona została też kwestia kwestie opieki i właściwego traktowania źródeł historycznych. Rozmawialiśmy również o Legionach Piłsudskiego, koszarach w Pomiechówku, analizowaliśmy fragmenty „Strzępów meldunków” Sławoja Felicjana Składkowskiego, który jest dla Pomiechówka ważną postacią historyczną  – inicjował budowę naszej szkoły podstawowej.


28 października odbyły się pierwsze warsztaty historyczne związane z realizacją projektu „Nasze Wielkie Historie” prowadzonego w ramach programu „Niepodległa”. W projekcie uczestniczy 15 ośrodków kultury z całej Polski. W warsztatach wzięło udział czterech uczniów ze szkoły podstawowej w Pomiechówku oraz czterech uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej w Pomiechówku. Prowadzącym był historyk, dr Mirosław Pakuła z Muzeum Historycznego w Legionowie.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach poznawała historie Polski z lat 1917-1921. Wysłuchali prelekcji dot. Legionów Piłsudskiego, kryzysu przysięgowego oraz zaborów. Dodatkowo oglądali filmy dot. powyższych tematów oraz pracowali warsztatowo w grupach. Pierwszym zadaniem jakie mieli uczestnicy było postawienie się w sytuacji Polski po I wojnie światowej i próba odpowiedzi na pytanie – złożyć przysięgę wyborcom czy odmówić ? Każda grupa wybierała zaborcę i musiała ustalić plan działania- czy zawiązać z nimi współpracę czy rozpocząć walkę zbrojną. Po tym jak grupy się naradziły, odbyła się wspólna dyskusja dot. każdego możliwego wariantu i rozwiązania. Kolejne zadanie w grupach dotyczyło szukania sposobów na odzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej. Następnie młodzież znów podjęła dyskusję z prowadzącym i rozpatrywali różne warianty w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej.


Ciekawe warsztaty, wspólne zbieranie starych historii i tworzenie ogólnopolskiej strony, a na podsumowanie wyjazd do Warszawy – brzmi interesująco? Dołącz do nas!

Masz 11-25 lat?
Dołącz do naszej grupy zbieraczy historii!
Chcemy odkryć lokalne tajemnice, zapomniane opowieści i bohaterów, ciekawe miejsca sprzed 100 lat i opowiedzieć o tym w całej Polsce. Chcemy pokazać, że nasza historia też jest ważna!

Jak chcemy to zrobić? Co się wydarzy?
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów to napisz: pompa.pomiechowek@gmail.com lub zadzwoń: 22 785 41 55.

Wszystkie działania odbywają się w ramach projektu „Nasze Wielkie Historie”, objętego patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury i dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

baner-nabór-do-internetu

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+