Pomiechówek działa z PomPĄ – Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018

W ramach programu realizowane są następujące inicjatywy:Pomiechówek działa z PomPĄ to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu “Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Ma on odkryć i ujawnić możliwości oraz zasoby mieszkańców gminy Pomiechówek. Głównym celem jest wzmacnianie inicjatyw lokalnych, a także podjęcie współpracy z osobami, które dotąd nie brały aktywnego udziału w tworzeniu życia kulturalnego gminy.

Pierwsza część projektu obejmuje spotkania profesjonalnego badacza z Fundacji Obserwatorium z różnymi grupami mieszkańców. Warsztaty mają pomóc w poznaniu potrzeb, pomysłów, marzeń społeczności lokalnej. Mają być także inspiracją i zachętą do działania w sferze kultury.

Druga część projektu to konkurs inicjatyw lokalnych, który zostanie ogłoszony w połowie maja 2018 roku. Na podstawie raportu z warsztatów zostaną określone wytyczne, według których będą wybierane projekty mieszkańców. Każdy będzie mógł zgłosić własny pomysł. Przewidywany budżet całkowity projektu wynosi 22 000 zł. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

Trzecia część projektu to realizacja wybranych pomysłów. Od końca sierpnia do końca listopada 2018 roku będą odbywały się działania zaproponowane przez zwycięskie inicjatywy. Do udziału w nich zaproszeni będą wszyscy mieszkańcy gminy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Pomiechówek działa z PomPĄ [klik]. Aktualne informacje pojawiać się będą w zakładce na stronie internetowej pompa.pomiechowek.pl/nasze-projekty/pomiechowek-dziala-z-pompa oraz na FB www.facebook.com/pompa.pomiechowek

spotkania diagnoza

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+