Zaczytany Dom Kultury

Miło nam poinformować, że Ośrodek Kultury PomPA w Pomiechówku został zakwalifikowany do udziału w projekcie „Zaczytany Dom Kultury” Narodowego Centrum Kultury.

Zapraszamy do korzystania z publikacji przekazanych przez Narodowe Centrum Kultury. Są one dostępne w biblioteczce ośrodka kultury.

Pakiet książek i płyt CD, które otrzymaliśmy od NCK

 1. Aby ślad nie pozostał… Żydzi Otwoccy. Zagłada i pamięć, oprac. Sebastian Rakowski
 2. Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny, wstęp i oprac. Beata Kozaczyńska
 3. Człowiek z epoki więzień. Opowieść o Przeboju (Aleksym Rżewskim), Zdzisław Szczepaniak
 4. Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości, Julia Sałacińska-Rewiakin
 5. Dwie epoki, Józef Teodorowicz
 6. Historia mówiona. Elementarz, Marta Kurkowska-Budzan
 7. Idea Polski, Władysław Grabski
 8. Mój Ojciec, t. II, wybór i opracowanie: Stanisław M. Jankowski
 9. My i wy, Wacław Makowski
 10. Narodziny S, Mirosław Stępniak
 11. Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku (wersja niemiecka), Ludwig Mehlhorn
 12. Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku (wersja polska), Ludwig Mehlhorn
 13. Płyta „Zatrzymaj Wojnę”, Tymon & The Transistors
 14. Płyta Panny sprawiedliwe wśród narodów świata, Dariusz Malejonek
 15. Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. nauk. Stefan Bednarek, Bartosz Korzeniowski
 16. Rocznik Niepodległość LXVI Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, red. Arkadiusz Adamczyk
 17. Rocznik Niepodległość Tom LX Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, red. Arkadiusz Adamczyk
 18. Rocznik Niepodległość Tom LXI Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, red. Arkadiusz Adamczyk
 19. Rocznik Niepodległość. Tom LXII Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, red. Arkadiusz Adamczyk
 20. Rocznik Niepodległość. Tom LXIII Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski, red. Arkadiusz Adamczyk
 21. Szczecin: grudzień-sierpień-grudzień, Małgorzata Szejnert, Tomasz Zalewski
 22. Wirtualne ciało sztuki: ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych, Elżbieta Wysocka
 23. Wojna o eter. Media elektoroniczne od solidarnościowego karnawału do początków rządów solidarnościowych, Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak
 24. Zagadnienia polityki polskiej, Joachim Bartoszewicz
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+