Poezja Karola Wojtyły w sercach Pomiechowian

„Poezja Karola Wojtyły w sercach Pomiechowian – w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża”. Inicjatywa Stowarzyszenia Rodzina w Drodze. Projekt składał się z dwóch części: konkursowej oraz koncertowej. W pierwszej części zostały ogłoszone konkursy: plastyczny, wokalny i recytatorski. Dzieci i młodzież miały okazję przygotować laurkę dla papieża (grupa wiekowa młodsza) lub pracę plastyczną na temat papieża. Zgłoszono do konkursu ponad 80 prac. 7 osób zgłosiło się do części wokalno-recytatorskiej. Wszystkie uczestniczki miały lekcje śpiewu i emisji głosu, dzięki czemu zostały przygotowane do występu przed koncertem finałowym. Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów nastąpiło 18 października 2018 r., przed koncertem Marcina Stycznia „Pieśń o Bogu ukrytym”. Zaproszony artysta, śpiewający poezję Karola Wojtyły, zgromadził ogromną publiczność (ponad 100 osób), i swoim głosem sprawił, że poezja Karola Wojtyły poruszyła serca Pomiechowian.

Relacje:

logo dk+ pasek m

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+