Program zajęć

 

PROGRAM ZAJĘĆ 2020/2021

CERAMIKA – dzieci i młodzież szkolna

 • Kto prowadzi?
  Anna Wijatkowska (Wylepiarnia Fundacja Artystyczna) – pomysłodawczyni i jedna z założycielek pracowni, z wykształcenia filozof, pedagog, arteterapeuta, ceramik oraz oligofrenopedagog
 • Na czym polegają zajęcia?
  Warsztaty umożliwiają uczestnikom w prosty sposób zrobić z gliny rzeczy użytkowe, uwolnić wyobraźnię oraz ulepić ciekawą rzecz własnego autorstwa. Nauka powiązana jest z poznawaniem materiałów, szkliw, metod pracy, narzędzi, technik zdobienia. Warsztaty ceramiczne to czas wytchnienia, relaksu i zabawy.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  dzieci szkolne: 6-15 lat – wtorki godz. 17:30-18:30, koszt: 25 zł / zajęcia

CERAMIKA – dorośli

 • Kto prowadzi?
  Anna Wijatkowska (Wylepiarnia Fundacja Artystyczna) – pomysłodawczyni i jedna z założycielek pracowni, z wykształcenia filozof, pedagog, arteterapeuta, ceramik oraz oligofrenopedagog
 • Na czym polegają zajęcia?
  Warsztaty umożliwiają uczestnikom w prosty sposób zrobić z gliny rzeczy użytkowe, uwolnić wyobraźnię oraz ulepić ciekawą rzecz własnego autorstwa. Nauka powiązana jest z poznawaniem materiałów, szkliw, metod pracy, narzędzi, technik zdobienia. Warsztaty ceramiczne to czas wytchnienia, relaksu i zabawy.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  dorośli – wtorki godz. 18:45-20:45
  aktualnie BRAK wolnych miejsc

PLASTYKA – dzieci 4-6 lat

 • Kto prowadzi?
  art. plastyk Dominika Ruta – malarka, ilustratorka, graficzka, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. E. Gepperta na wydziale Grafiki z wyróżnieniem dyplomu i tytułem mgr. sztuki, nominowana do nagrody Prezydenta RP Najlepsze Dyplomy 2005 r., odznaczona medalem rektorskim, nominowana do nagrody Fundacji M. M. Pieńkowskiego – Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI Wieku i nagrody Eibischa, stypendystka Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Fundacji „Krzyżowa” im. Veroniki von Moltke.
 • Na czym polegają zajęcia?
  Zajęcia dla najmłodszych wprowadzające w świat plastyki. W programie semestralnym: malarstwo (plakatówki. akwarele, pierwsze płótna), rysunek (kredka, węgiel i pastele), wycinanka wydzieranka (papierowe zabawy), rzeźba (masy, glina, drewno, gips). 1 godzina plastyki redukcje stres, koi zmysły, synchronizuje obydwie półkule mózgu. Dzieci mają swobodną przestrzeń do działania i uwagę prowadzącego na indywidualne podejście. Każdy miesiąc plastyki (4 zajęcia) dzielony jest tematycznie, by tworzenie dzieci zawrzeć w umowne klamry, dzięki czemu będziemy mogli na koniec semestru zaprezentować sobie, rodzicom i znajomym dokonania podczas ekspozycji/wystawy w naszej galerii. Przykład planu: wrzesień/październik malowany, listopad rysunkowy, grudzień przestrzenny styczeń dowolny.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  dzieci: 4-7 lat – wtorki godz. 17:00-18:00, koszt: 20 zł / zajęcia

PLASTYKA – dzieci 7-12 lat

 • Kto prowadzi?
  art. plastyk Dominika Ruta – malarka, ilustratorka, graficzka, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. E. Gepperta na wydziale Grafiki z wyróżnieniem dyplomu i tytułem mgr. sztuki, nominowana do nagrody Prezydenta RP Najlepsze Dyplomy 2005 r., odznaczona medalem rektorskim, nominowana do nagrody Fundacji M. M. Pieńkowskiego – Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI Wieku i nagrody Eibischa, stypendystka Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Fundacji „Krzyżowa” im. Veroniki von Moltke.
 • Na czym polegają zajęcia?
  Zajęcia dla dzieci starszych, które już wcześniej uczestniczyły w naszych zajęciach i dla wszystkich tych, którzy chcą wgłębić się w techniki plastyczne i poszerzyć swoje umiejętności oraz spróbować nowych rozwiązań plastycznych. Prowadząca proponuje tematy, np. jak namalować zwierzę, jak narysować postać, portret, jak malować przestrzeń i pejzaż, przymierzyć się do malarstwa sztalugowego, zapoznanie się z warsztatem ilustratora… (pod czułym okiem zawodowca;-) Dzieci zapoznają język sztuki poprzez zapoznanie ich z wybranymi dziełami dawnych mistrzów:-) – będzie miejsce na próbę ich kopiowania. Zajęcia przy muzyce. Każdy miesiąc plastyki dzielimy tematycznie, by tworzenie zamknąć umownymi klamrami, dzięki czemu będziemy mogli na koniec semestru zaprezentować sobie, rodzicom i znajomym dokonania podczas ekspozycji/wystawy w naszej galerii, np: wrzesień/październik malowany, listopad rysunkowy, grudzień przestrzenny, styczeń dowolny.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  dzieci: 8-12 lat – środy godz. 17:00-18:30, koszt: 25 zł / zajęcia

TRZY KOLORY – pracownia twórcza Dominiki Ruty

 • Kto prowadzi?
  art. plastyk Dominika Ruta – malarka, ilustratorka, graficzka, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. E. Gepperta na wydziale Grafiki z wyróżnieniem dyplomu i tytułem mgr. sztuki, nominowana do nagrody Prezydenta RP Najlepsze Dyplomy 2005 r., odznaczona medalem rektorskim, nominowana do nagrody Fundacji M. M. Pieńkowskiego – Najwybitniejszy Młody Malarz Pierwszej Dekady XXI Wieku i nagrody Eibischa, stypendystka Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Fundacji „Krzyżowa” im. Veroniki von Moltke.
 • Na czym polegają zajęcia?
  Do tej grupy zapraszamy osoby potrzebujące nauki konkretnych zagadnień plastycznych tj. rysunek perspektywiczny, anatomiczny, architektoniczny, rozgryziemy światłocień, barwy monochromatyczne… sposoby na szybkie szkice węglem i sangwiną, tajniki malarstwa akwarelowego, efekt ecoliny, artystycznego mazaka, poszukiwania ulubionej techniki, posmakujemy abstrakcji i realizmu:-) Proponowane zadania domowe i konsultacje dla szybszych efektów nauki i doświadczeń wprowadzających w zawód artysty plastyka jak i dla tych, którzy szukają własnego hobby, pasji, albo chcą doświadczyć kojących mocy twórczego działania… 3 godziny – gwarantowany efekt dokonanego dzieła, które uczestnik zabiera do domu.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  młodzież i dorośli – czwartki godz. 16:30-18:30, koszt: 30 zł / zajęcia

 


 

BALET

 • Kto prowadzi?
  Szkoła Tańca „Baletka”
 • Na czym polegają zajęcia?
  Zajęcia oparte są na tańcu klasycznym, nauka od podstaw, praca nad prostą postawą, kondycją fizyczną, rozciągnięciem i koordynacją. Zajęcia odbywają się z towarzyszeniem muzyki klasycznej.
 • Jak często?
  1x w tygodniu
 • Dla kogo? W jakim wieku? Kiedy?
  – grupa młodsza: 4-6 lat – czwartki godz. 15:45-16:30, koszt: 25 zł / zajęcia,
  – grupa starsza: 7-10 lat – czwartki godz. 16:30-17:15, koszt: 25 zł / zajęcia,
 • Obecnie prowadzimy zapisy na listy rezerwowe – w przypadku uzbierania się odpowiedniej liczby chętnych, uruchomimy kolejną grupę.

ZDROWY KRĘGOSŁUP z elementami jogi

 • Kto prowadzi?
  Szkoła Tańca „Baletka”
 • Koszt lekcji: 25 zł / 60 min.
  Zajęcia odbywają się we czwartki w godz. 17:45-18:45

NAUKA GRY NA PIANINIE – zajęcia indywidualne

 • Kto prowadzi?
  Agnieszka Żuławnik – muzykolog, nauczycielka muzyki
 • Koszt lekcji: 30 zł / 30 min.
  Obecnie nie mamy już wolnych miejsc.

WARSZTATY WOKALNE z Angeliką Iwaniuk – zajęcia indywidualne

 • Kto prowadzi?
  Angelika Iwaniuk – magister sztuki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, absolwentka dyrygentury sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; obecnie stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji projektu Kultura w Sieci; wielokrotna stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami; w 2017 była laureatką programu „The Brain Genialny Umysł” emitowanego w TV POLSAT; od 2007 prowadzi zajęcia wokalne, zajmuje się dyrygenturą, prowadzi chóry i zespoły wokalne; nauczyciel rytmiki. Kanał Angeliki Iwaniuk na YouTubie: www.youtube.com/channel/UC_sFHjgVVkC60dPL9JbvrYA/videos
 • Koszt lekcji: 30 zł / 30 min, 60 zł / 60 min
  Zajęcia odbywają się we wtorki.

Zapraszamy także do udziału w cyklicznych przedsięwzięciach:

Kulturalny Klub Seniora
– spotkania w pierwszy poniedziałek miesiąca od 15:00 do 18:00

Chór „Cantate Domino”
– próby w każdy poniedziałek od 19:30 do 21:00

„Przy planszy” – miłośnicy gier planszowych
– spotkania w co drugi piątek miesiąca od 17:00 do 22:00


Regulamin organizacji zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku
w trakcie epidemii COVID-19

 1. Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury są formą dodatkowej aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, osoby uczestniczą w niej na zasadzie dobrowolności.
 2. W zajęciach biorą udział wyłącznie osoby zdrowe. Osoby chore oraz obawiające się o swoje zdrowie pozostają w domach i mają prawo do zawieszenia udziału w zajęciach stacjonarnych, w miarę możliwości korzystają z zajęć w formie online.
 3. Uczestnicy obowiązani są do zachowania zasad higieny oraz koniecznego dystansu.
 4. Personel dokłada wszelkich starań, by na bieżąco pilnować reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników, oraz by zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 5. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące.
 6. Przy wejściu, a także w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 7. Dysponując zarówno obszernymi pracowniami tematycznymi, jak i salą widowiskową o powierzchni 140 m2 dokłada się wszelkich starań, aby zorganizować zajęcia z zachowaniem koniecznego dystansu między uczestnikami, dbając o bezpieczeństwo zarówno naszych uczestników zajęć, jak i pracowników.
 8. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości, jak również uwzględnienia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 mimo podjętych środków ostrożności i higieny stosowanej w Gminnym Ośrodku Kultury.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+