Konferencja „Odkrywamy Fort III w Pomiechówku”

W sobotę 27. października 2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Odkrywamy Fort III w Pomiechówku”. Było to niecodzienne wydarzenie w naszej gminie, które zgromadziło ponad 90 osób z całej Polski. Przybyły rodziny więźniów i ofiar Fortu III, między innymi Stanisław Łoniewski, który wraz z rodziną był przetrzymywany na Forcie w 1941 roku oraz Hanna Idzikowska, która przyjechała aż z Pruszcza Gdańskiego, by opowiedzieć o swojej mamie, jednej z nielicznych uciekinierek z Fortu. W konferencji uczestniczyli także mieszkańcy Pomiechówka i okolic, chcący poznać historię Fortu. Przyjechali także przedstawiciele różnych instytucji, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami czy Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav oraz prasy, m.in. Gościa Płockiego, Tygodnika Mazowieckiego i Gazety Nowodworskiej.

Udało się nam zaprosić do wygłoszenia referatów osoby zajmujące się zawodowo i naukowo Fortem III. Dr Piotr Oleńczak przybliżył słuchaczom historię powstania tego miejsca aż do czasu II wojny światowej. A następnie moderując całe spotkanie przekazał głos dr. Markowi Frankowskiemu, autorowi książki „Mazowiecka katownia: dzieje Fortu III w Pomiechówku”. Opowiedział on o martyrologii Polaków i Żydów w Forcie III w czasie okupacji niemieckiej. Katarzyna Kubicius z Biura Informacji i Poszukiwań PCK przedstawiła dokumenty ekshumacyjne z lat powojennych, które są w zasobach PCK. Maria Ferenc-Piotrowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego opowiedziała o świadectwach Żydów na temat Fortu, które zachowały się w Archiwum Ringelbluma. Dorota Grzechocińska z Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach Drugiej Wojny Światowej AIPN przedstawiła dokumenty gestapo na temat więźniów Fortu III. Piotr Kędziora-Babiński z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN przedstawił zaś aktualny stan prac archeologicznych na Forcie III. Piotr Jeżółkowski z Fundacji Fort III Pomiechówek opowiedział między innymi o działalności Fundacji i tworzeniu bazy więźniów. Na koniec tej części konferencji uczestnicy obejrzeli film edukacyjny na temat Fortu III, który powstał w ramach projektu „Odkrywamy Fort III w Pomiechówku”.

Po przerwie kawowej odbyła się już mniej oficjalna część konferencji, ale o wiele bardziej emocjonalna. Odbył się panel rodzin więźniów i ofiar Fortu III. Swoimi wspomnieniami dzielili się między innymi więzień Fortu – Pan Stanisław Łoniewski oraz świadek zbrodni niemieckich w Forcie – Pan Władysław Nagiel.

Konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy o historii Fortu, ale i ciekawych spotkań w kuluarach oraz wspomnień rodzinnych.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *