„Stacja Pomiechówek” – lekcje historyczne

W realizację projektu wpisane było stworzenie filmu dokumentalnego dot. wydarzeń z 1950 roku. Udało się nam sfilmować kontrowersyjny kamień i stację w obecnym kształcie, przed przebudową związaną ze stawianiem budynku nowego dworca. W filmie zawarte zostały także wywiady ze świadkiem wydarzeń 28.08.1950 r. oraz z osobami, które w rodzinie mają przekazywane świadectwo tamtych czasów. Umieszczony jest również komentarz historyczny dr. Piotra Oleńczaka, który przybliża widzom historię Pomiechówka po II wojnie światowej.

W grudniu 2017 r. przeprowadziliśmy lekcje historyczne w szkołach, których głównym elementem była projekcja przygotowanego w ramach projektu filmu dokumentalnego. Lekcje odbyły się w szkołach gminy Pomiechówek (VII i VIII klasy szkół podstawowych w Pomiechówku, Orzechowie, Goławicach, klasy gimnazjum w Pomiechówku oraz zespole szkół ponadgimnazjalnych w Pomiechówku).

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Przeczytaj również...